Oskar Lilholt
FORM - FARVE - ABSTRAKT - KONKRET Betegnelser, der ofte går igen, når jeg lytter til interesserede på mine udstillinger. Det er netop disse udtryksformer, der har virket spændende for mig og den retning, jeg selv har haft størst interesse for.

I forbindelse med mit erhverv har jeg besøgt museer og gallerier. Det har blandt mange været Louisiana, Ordrupgård, Brandts Klædefabrik, Trapholt, Herning Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, ARoS / Århus Kunstmuseum og mange kendte gallerier, der har givet store oplevelser og inspiration.

Det var disse besøg, der gav mig lysten til selv at gå ind i kunstens verden. Jeg havde arbejdet som indretningskonsulent i 20 år og derved fået et tilhørsforhold til kunsten. Fra 1996 tog jeg kurser i maling på Århus Kunstakademi og Kunsthistorisk Forening /ARos og havde der meget dygtige undervisere, der gjorde mig opmærksom på, at den enkelhed og det farvevalg, jeg lagde i udformningen af mine malerier, samtidig udtrykte en positivitet og en ro,der kombineret med farverne kunne påvirke omgivelserne i såvel virksomheder som i moderne hjem.